Kontaktný formulár

Ján Porubiak
konateľ

Mgr. Marta Porubiaková
konateľka

Adresa:
985 02 BREZNIČKA 177
SLOVENSKO

Mobil:

+421 905 454 452
+421 905 207 034

Tel.:

+421 47 4486 752

E-mail:

portour@centrum.sk